خانه ابراهیم نوروزی مسئول رسانه هیئت فوتبال کنگان منصوب شد

ابراهیم نوروزی مسئول رسانه هیئت فوتبال کنگان منصوب شد

با حکم رئیس هیئت فوتبال شهرستان کنگان ، “ابراهیم نوروزی ” به عنوان مسئول رسانه هیئت فوتبال کنگان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کنگان
ابراهیم نوروزی که پیش از این به عنوان مربی و مسئول رسانه باشگاه ورزشی میداف مشغول به فعالیت بود به عنوان مسئول رسانه هیئت فوتبال شهرستان کنگان منصوب گردید

در حکم رئیس هیئت فوتبال کنگان به ابراهیم نوروزی آمده است: “با عنایت به تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مسئول رسانه هیئت فوتبال کنگان منصوب می شوید.